Xe nào được ưu tiên khi đi qua đường giao nhau?

Xe nào được ưu tiên khi đi qua đường giao nhau?

Thứ Bảy, ngày 11/5/2019

(PLO)- Trong trường hợp các xe cùng loại ưu tiên đến bến phà, cầu phao thì xe nào đến trước được qua trước.

Xe nào được ưu tiên khi qua phà?

Xe nào được ưu tiên khi qua phà?

Thứ Sáu, ngày 9/2/2018

(PLO)- Khi xuống phà, đang ở trên phà và khi lên bến, mọi người phải xuống xe, trừ người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, người bệnh, người già yếu và người khuyết tật.