Tàu cá Trung Quốc liều lĩnh đánh bắt trộm

Tàu cá Trung Quốc liều lĩnh đánh bắt trộm

Thứ Ba, ngày 10/3/2015

(PL)- Các tàu cá có thiết kế công suất lớn của Trung Quốc liều lĩnh tiến sâu vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để đánh bắt, khai thác trộm thủy sản.