Xuân Trường sang châu Âu để làm gì?

(PL)- Đại diện HA Gia Lai vừa bắn tiếng một cách rất… trừu tượng rằng tiền vệ Xuân Trường mùa bóng sau có thể đầu quân cho một đội bóng ở châu Âu.