Các cổ đông với đa số phiếu tán thành, thông qua kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng, kế hoạch hoạt động 2020.

Theo đó, đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thông qua phương án tăng vốn điều lệ, đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom)…

Đại hội SCB: Tăng vốn lên 20.231 tỉ đồng - ảnh 1SCB tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 29-5-2020.

Tính đến 31-12-2019, tổng tài sản của SCB đạt 567.913 tỉ đồng, tăng trưởng 58.959 tỉ đồng, tỷ lệ tăng 11,6% so với cuối năm 2018, tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về tổng tài sản trong nhóm ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh.

Tăng trưởng huy động của SCB đạt 69.754 tỉ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 16,7%. Tổng số dư huy động thị trường 1 của SCB tính đến 31/12/2019 lên đến 488.092 tỉ đồng. Hoạt động huy động tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, khẳng định thế mạnh của SCB trên thị trường huy động vốn.

Dư nợ cho vay của SCB đến 31-12-2019 đạt 333.879 tỉ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm 2019. Trong năm qua, SCB tiếp tục tập trung tăng trưởng tín dụng, cơ cấu lại tài sản theo hướng an toàn và hiệu quả, nâng cao tỷ trọng tài sản có sinh lời trong cơ cấu bảng cân đối kế toán. SCB đã kiểm soát chất lượng tín dụng, đẩy mạnh thu hồi đối với các khoản nợ quá hạn, nợ xấu; duy trì tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu ở mức thấp, lần lượt là 0,9% và 0,49%.

Năm 2019, SCB đạt lợi nhuận trước thuế là 220,3 tỉ đồng. Trong năm vừa qua, kết quả kinh doanh của SCB tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là những kết quả trong hoạt động dịch vụ và kinh doanh tiền tệ với tổng thu nhập ngoài lãi đạt 1.937 tỉ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 30% so với năm 2018. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.420 tỉ đồng, tăng 33,5% so với 2018.

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh SCB năm 2020 với các mục tiêu chính: Tập trung tối đa nguồn lực triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu; Phát triển kinh doanh; và Quản trị điều hành.

Dự kiến trong năm 2020, SCB sẽ tăng 5.000 tỉ đồng vốn điều lệ, nâng mức vốn điều lệ sau khi tăng thêm là 20.232 tỉ đồng. Việc tăng vốn điều lệ sẽ quyết định mức độ thành công trong việc mở rộng quy mô hoạt động và làm tăng mức độ an toàn của SCB, góp phần thực hiện các mục tiêu theo chiến lược kinh doanh của Ngân hàng. Bên cạnh đó, SCB sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng mới, thu hồi nợ xấu, và xử lý tài sản theo lộ trình đã  được NHNN phê duyệt tại Đề án cơ cấu lại SCB gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Với mục tiêu phát triển kinh doanh, SCB chuyển dịch mô hình và mô thức kinh doanh theo hướng đa dịch vụ. SCB dự kiến trong năm 2020 sẽ đạt thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ 1.800 tỉ đồng, tăng 40% so với năm 2019, trong đó: tăng doanh số bảo hiểm 70% so với năm 2019; tiếp cận 30.000 khách hàng trên nền tảng số; đẩy mạnh phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế lên 50.000 thẻ…

Dự kiến trong năm 2020, tổng tài sản của SCB tăng lên 637.166 tỉ đồng, huy động vốn tăng trưởng 65.000 tỉ đồng, cho vay tăng trưởng khoảng 13% so với 2019, phù hợp với phê duyệt của NHNN…

Để đạt được mục tiêu này, SCB đã đề ra một số trọng tâm, trong đó hướng đến mục tiêu “Ngân hàng bán lẻ đa năng” có tốc độ tăng trưởng doanh thu mỗi năm tối thiểu 30%.

Năm 2020, SCB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng có chất lượng dịch vụ và quản trị trải nghiệm hàng đầu, định hướng kinh doanh gắn liền với giá trị “Ngân hàng vì cộng đồng”, phát triển văn hóa doanh nghiệp tương xứng với vị thế TOP 5 về quy mô tổng tài sản. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác vận hành, tác nghiệp cũng như nâng cao công tác quản trị tài chính và kiểm soát chi phí…

Đại hội SCB: Tăng vốn lên 20.231 tỉ đồng - ảnh 2Ông Đinh Văn Thành - Chủ tịch HĐQT SCB (bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Bùi Anh Dũng – PTGĐ phụ trách Khối Doanh nghiệp SCB là thành viên mới của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại đại hội, các cổ đông đã nhất trí miễn nhiệm một thành viên HĐQT là bà Mai Thị Thanh Thủy và một thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Mạnh Hải. Đại hội cũng đã thống nhất bầu bổ sung ông Bùi Anh Dũng- Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Doanh nghiệp là thành viên mới của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.