Tạm ngưng đưa rước người ở các bến đò sang Campuchia

Theo đó, UBND huyện yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn biên giới khẩn trương bố trí lực lượng kết hợp với bộ đội biên phòng kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tuyệt đối người và phương tiện qua lại tại các bến đò sang Campuchia từ 6 giờ ngày 7-3 cho đến khi có chủ trương chỉ đạo cho khai thác trở lại.

Về thất thu trong thời gian ngưng khai thác Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi để có giải pháp hỗ trợ người khai thác sau khi đò hoạt động trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm