Tăng cường an ninh trật tự tại cao tốc Bến Lức - Long Thành

Theo yêu cầu của ban quản lý, liên danh nhà thầu các gói thầu phía tây hợp phần ADB tài trợ của cao tốc Bến Lức - Long Thành cần tăng cường kiểm soát an ninh trật tự, ATGT trong khu vực các gói thầu.

Ban quản lý cũng khẳng định trong bất kỳ trường hợp nào, đối với phạm vi mặt bằng mà các nhà thầu đã tiếp quản, nhà thầu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra các vấn đề mất an ninh trật tự, ATGT cho đến khi hoàn thành bàn giao hạng mục công trình cho chủ đầu tư.

Liên danh tư vấn giám sát Dasan - Kunhwa - ICT cần thường xuyên kiểm tra và hướng dẫn, đôn đốc các nhà thầu thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, ATGT theo quy định.