Đầu cơ, tăng giá mùa giãn cách là có tội!

Đầu cơ, tăng giá mùa giãn cách là có tội!

(PLO)- Đừng vì chút tư lợi mà gây thêm áp lực quản lý cho các cơ quan nhà nước, đừng vì lợi nhuận mà góp phần đẩy giá khiến cuộc sống vốn đang khó khăn lại càng khó khăn hơn của đồng bào mình.