Tập hợp điểm chuẩn dự kiến một số trường Đại học 2015

ĐH Y Hà Nội: Điểm chuẩn tăng 0,25 điểm

Điểm chuẩn được cập nhập ngày 17-8 đã có thay đổi ở một số ngành so với ngày 16-8. Theo đó, điểm chuẩn của trường đã tăng ít nhất là 0,25 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là ngành Y tế công cộng lấy 22 điểm, trước đó ngành này lấy 21,75. Ngành dinh dưỡng trước đó lấy 21,5 điểm, đến ngày 17-8 điểm chuẩn đã tăng lên 22,25 điểm. Các ngành Xét nghiệm y học, y học cổ truyền, y tế công cộng , y học dự phòng điểm chuẩn cũng tăng lên 0,25 điểm.

Riêng ngành răng hàm mặt và y đa khoa vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, điểm chuẩn ngành y đa khoa phải có điểm môn toán ít nhất là 9 điểm, điểm môn sinh phải từ 8,75 điểm trở lên.

http://www.hmu.edu.vn/news/tID3742_Du-kien-diem-xet-tuyen-vao-cac-nganh-cua-Truong-Dai-hoc-Y-Ha-Noi-tinh-den-16h00-ngay-17082015.html

Phụ huynh, học sinh có nhu cầu tìm hiểu có thể tham khảo theo đường link thông báo cụ thể của từng trường dưới đây:

ĐH Giao thông vận tải TP.HCM

http://ts.hcmutrans.edu.vn/public/TS_DH_GTVT_DiemTrungTuyenDuKien.pdf

ĐH Bách khoa Hà Nội

http://ts.hust.edu.vn/images/Tuyen_sinh/ts2015/DSXT2015/phodiem20150817.pdf

ĐH Sư phạm Hà Nội http://www.hnue.edu.vn/Tintuc/Tonghopthongtin/tabid/260/news/2428/THONGBAODIEMXETTUYENTAMTHOIVAOTRUONGDHSPHNTINHDEN12HNGAY18-8-2015.aspx

ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội

https://www.neu.edu.vn/ViewTuyenSinh.aspx?ID=597

ĐH Tài nguyên và môi trường Hà Nội

http://hunre.edu.vn/hre/Danh-sach-ket-qua-xet-tuyen-tam-thoi-cap-nhat-den-ngay-18082015-t4398-11261.html

ĐH Tài nguyên và môi trường TP.HCM

http://www.hcmunre.edu.vn/hcmunrechitiet/trang-chu-tnmt/du-kien-iem-chuan-xet-tuyen-ai-hoc-2015-cap-nhat-en-ngay-18082015

ĐH Kiến trúc TP.HCM

http://www.uah.edu.vn/router_detail/ky-thi-tuyen-sinh-he-chinh-quy-nam--diem-chuan-tam-tinh-den-ngay----1959.html

ĐH Xây dựng

https://drive.google.com/file/d/0Bz7SDU-rekqtM2YtbHBrRXFhSFU/view

ĐH Dược Hà Nội

http://www.hup.edu.vn/Pages/tuyen-sinh.aspx

ĐH Đà Nẵng

https://drive.google.com/file/d/0B8a-azR0ErVISnphZlpneWI4c3c/view

ĐH Huế

http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/

ĐH Mỹ thuật công nghiệp

http://mythuatcongnghiep.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-tinh-hinh-nop-ho-so-xet-tuyen-18-08_15156.html

Học viện Kỹ thuật quân sự (ĐH Kỹ thuật Lê Quý Đôn)

http://mta.edu.vn/

ĐH Văn hóa Hà Nội

http://huc.edu.vn/chi-tiet/3532/Du-kien-muc-diem-vao-cac-nganh-hoc-cua-Truong-Dai-hoc-Van-hoa-Ha-Noi.html 

ĐH Văn hóa TP.HCM

http://www.hcmuc.edu.vn/truong-dai-hoc-van-hoa-tp-ho-chi-minh-thong-bao-diem-chuan-du-kien-nv1-797.html

ĐH Y dược Thái Bình

http://tbump.edu.vn/index.php/vi/news/Tin-tuc-hoat-dong/Diem-chuan-du-kien-trung-tuyen-vao-cac-nganh-Truong-Dai-hoc-Y-Duoc-Thai-Binh-nam-2015-Tinh-toi-ngay-18-8-2015-296.html

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông

http://www.ptit.edu.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hQLz9LT68AYwMDd0MDA88QUydXzxALY1dfY_1wkA4kFf5hhuYGnj5mJuZOAcEewaZGEHkDHMDRQN_PIz83Vb8gOzvN0VFREQD-Hc5O/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfVUpOOUlKUDMwT1YxNzBJTDY0N0JQUzFLUTU!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ptitlib/home/thongbao/8e1d1a004959f27abb47bbdd8e1d3fb6&WCM_PORTLET=PC_7_UJN9IJP30OV170IL647BPS1K66000000_WCM

ĐH Điện lực

http://tuyensinh.epu.edu.vn/Common/ChiTiet/59?seoName=danh-sach-thi-sinh-dang-ky-xet-tuyen-nguyen-vong-1-vao-truong-dai-hoc-dien-luc-nam-2015-duoc-cong-bo-vao-ngay-18-08-2015

ĐH Lao động và xã hội

http://ulsa.edu.vn/uploads/file/Nam2015/Thang8/Nganh%20QTNL%20tinh%20den%2018_8_2015.pdf

Tiếp tục cập nhập

Đề toán khó có "mưa" điểm 10

Đề toán khó có "mưa" điểm 10

(PLO)- Đề thi môn toán cấu trúc không có gì thay đổi, có tính phân loại cao. Đề này, thí sinh có học lực căn bản có thể đạt được điểm 6.