Thể hiện rõ sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền

Sáng 9-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền (NNPQ) XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” đã có cuộc họp với các cơ quan liên quan về kế hoạch triển khai xây dựng đề án.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Cải cách tư pháp Trung ương, phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc chuẩn bị đề án là nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra.

Chủ tịch nước cho rằng khi được hoàn thiện và triển khai, đề án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, do đó phải thể hiện được quan điểm, đường lối của Đảng về hoàn thiện NNPQ XHCN. Việc xây dựng các nội dung của đề án phải có phương pháp tiếp cận bảo đảm khoa học, có tầm nhìn xa đến năm 2045, đổi mới và phù hợp với xu hướng phát triển dựa trên cơ sở nghiên cứu có hệ thống tình hình trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, Chủ tịch nước cũng lưu ý việc quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về NNPQ ở Việt Nam trong đề án; khẳng định quan điểm Nhà nước của dân, do dân, vì dân, có sự giám sát của nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về NNPQ phải tiếp tục được quán triệt, xuyên suốt trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN ở Việt Nam. “Đề án quan trọng này phải thể hiện rõ sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, hoàn thiện NNPQ” - Chủ tịch nước lưu ý.

Cho biết cuối tháng 6 này, Ban chỉ đạo sẽ họp phiên đầu tiên cho ý kiến về “Kế hoạch triển khai xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện NNPQ XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Chủ tịch nước yêu cầu Thường trực Ban chỉ đạo và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nhiệm vụ, nội dung được giao, bảo đảm cuộc họp của Ban chỉ đạo đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm