Thiếu tướng Phạm Văn Các làm cục trưởng C47

Ngày 10-8, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định điều động Thiếu tướng Phạm Văn Các, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47).

Thiếu tướng Phạm Văn Các làm cục trưởng C47 ảnh 1
Thiếu tướng Phạm Văn Các.

Thiếu tướng Phạm Văn Các sẽ thay thế Trung tướng Đồng Đại Lộc, người đảm nhiệm vị trí Cục trưởng C47 trong thời gian chờ sắp xếp lại bộ máy tổ chức.

Theo nguồn tin của phóng viên, ngày 10-8 Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định bổ nhiệm Cục trưởng và tương đương của gần 50 Cục trực thuộc Bộ Công an. Các cục trưởng mới sẽ nhận nhiệm vụ kể từ ngày ký.

Bộ Công an cũng hoàn thành làm con dấu hành chính cho các đơn vị theo Nghị định mới về tổ chức bộ máy, hiện các đơn vị đã tiến hành nhận bàn giao con dấu hành chính mới.

Trước đó ngày 7-8, Bộ Công an đã công bố Nghị định số 01/208 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Theo nghị định này, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi. Tổ chức bộ máy Bộ Công an được xây dựng tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, làm cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lực lượng và thực hiện tinh giản biên chế; tập trung đầu tư cho đơn vị trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

Trong nỗ lực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Công an đã chính thức công bố kế hoạch cắt giảm 6 Tổng cục, gần 60 đơn vị cấp Cục và gần 300 đơn vị cấp Phòng. Ở cấp địa phương, 20 Cảnh sát PCCC ở địa phương sau một thời gian thành lập, nay cũng được sáp nhập vào Công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức công an cấp tỉnh, cấp huyện; giảm hơn 500 đơn vị cấp Phòng, gần 1.000 đơn vị cấp Đội.

Các đơn vị cấp cục sẽ được sắp xếp lại theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng nhiệm vụ. Các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có sự phối hợp thì sáp nhập, hợp nhất, bảo đảm một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính.

Tại các đơn vị cấp cục sẽ thực hiện việc giảm các đầu mối đơn vị cấp phòng. Lực lượng Công an cấp xã, thị trấn sẽ được xây dựng theo hướng tinh nhuệ, chính quy.

Trước mắt, bố trí công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm về ANTT tiến tới thống nhất trên toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan.

Nếu tính cả Bộ Công an và địa phương thì có khoảng 800 đơn vị cấp phòng sẽ bị cắt giảm.