Ngày 12-6-2019, tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị triển khai quyết định công tác cán bộ của Bộ TT&TT.

Bổ nhiệm tân cục trưởng trẻ nhất Bộ Thông tin & Truyền thông - ảnh 1
Bộ TT&TT triển khai quyết định công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng phụ trách điều hành Cục An toàn thông tin, giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Huy Dũng khẳng định ở cương vị mới ông và các cán bộ của Cục An toàn thông tin sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ giao trong lĩnh vực an toàn thông tin.

Đánh giá về tân Cục trưởng Nguyễn Huy Dũng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói ông Nguyễn Huy Dũng là Cục trưởng trẻ nhất được bổ nhiệm tại Bộ TT&TT (ông Dũng sinh năm 1983).

Bộ trưởng đánh giá cao năng lực của ông Nguyễn Huy Dũng trong những việc mang tầm vĩ mô như chuẩn bị các chỉ thị liên quan đến an toàn thông tin của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ cũng như công tác quản lý cục. Khi được giao nhiệm vụ, ông Dũng không ngại việc mới, việc khó và sẵn sàng đề xuất thêm các công việc mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng nhấn mạnh.