(PL)- Sở KH&ĐT Hà Nội cho biết trong tháng 2, TP tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ lớn. Tổng thu ngân sách nhà nước hai tháng đầu năm đạt 44.662 tỉ đồng, tăng 26,7%. 

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.788 tỉ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 2.280 tỉ đồng, chi thường xuyên 5.500 tỉ đồng. Kim ngạch xuất khẩu hai tháng đầu năm đạt 2,24 tỉ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 5,07 tỉ USD, đều tăng so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng ấn tượng. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 4 tỉ USD, gấp 36,3 lần cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước đạt 7.640 tỉ đồng. Hai tháng đầu năm, có 3.240 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 26.500 tỉ đồng.

Còn tại TP.HCM, theo Sở Tài chính TP.HCM, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong hai tháng đầu năm được 66.961 tỉ đồng, tăng 7,14% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa và từ hoạt động xuất nhập khẩu. Đối với thu nội địa, theo Cục Thuế TP.HCM, trừ thuế đất, các khoản thu ngân sách của TP.HCM trong những tháng đầu năm 2019 cũng đều tăng, kéo số thu tăng. Cụ thể, thu từ khu vực kinh tế, từ hoạt động xổ số kiến thiết, từ dầu thô. Tuy nhiên, số thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 1.313 tỉ đồng, giảm so với năm 2018.

T.DƯƠNG