“Để Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, bên cạnh ý chí, khát vọng, quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng, triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh phù hợp với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia làm cơ sở định hướng cho phát triển.

Trong đó, phải xác định rõ vị trí, vai trò của Khánh Hòa trong việc liên kết vùng miền Trung - Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông Tây”.

Xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển - ảnh 1
Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: LT

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh như trên khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội được chính thức khai mạc vào sáng 13-10 với sự tham dự của 348 đại biểu chính thức, đại diện cho 44.216 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Khánh Hòa cần tập trung phát triển công nghiệp, du lịch chất lượng cao, kinh tế biển, song song với đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, TP Nha Trang phải thật sự trở thành đô thị trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh, trung tâm du lịch của cả nước, khu vực và thế giới; hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, kết nối giao thông thuận tiện, môi trường sạch đẹp.

Đối với vịnh Cam Ranh, để trở thành trung tâm kinh tế động lực phía nam của tỉnh, khu vực này cần được ưu tiên đầu tư để phát triển sôi động hơn về cảng biển, du lịch, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh…

Đối với khu vực vịnh Vân Phong, nhất là khu vực có nhiều tiềm năng như Bắc Vân Phong, cần phát triển thành trung tâm kinh tế biển hiện đại về du lịch, cảng biển logistics, thương mại, công nghiệp công nghệ cao… Phải xem việc phát triển khu vực Bắc Vân Phong, phát triển kinh tế biển là giải pháp đột phá cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Ngoài ra, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng chỉ rõ sáu nhóm nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển - ảnh 2
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: LT

Báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho hay trong nhiệm kỳ qua tỉnh thực hiện đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Về quy mô GRDP, Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố; quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 2/8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân năm năm của tỉnh Khánh Hòa đạt 6,1%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 73 triệu đồng.

Xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển - ảnh 3
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo đại hội. Ảnh: LT

Báo cáo chính trị xác định mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước. Từ đó, tạo nền tảng để đến năm 2030 Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.

Phấn đấu đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại, thu nhập bình quân của người dân tỉnh này thuộc nhóm các tỉnh, thành cao nhất cả nước.

Báo cáo chính trị đã đề ra tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu trên.

Xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển - ảnh 4
Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: LT

Đại hội đề ra bốn đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, gồm đổi mới công tác quy hoạch tỉnh; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội. Tập trung phát triển khu vực vịnh Vân Phong, tạo động lực phát triển mới.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo.

Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, có chất lượng môi trường sống tốt và là trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đến hết ngày 14-10.