Từ khóa:

#thu hồi đăng ký
Tìm thấy 6 kết quả
Giới buôn xe biển số đẹp nói gì về việc biển xe 5 số có thể tự động định danh từ 15-8?

Giới buôn xe biển số đẹp nói gì về việc biển xe 5 số có thể tự động định danh từ 15-8?

(PLO)- Biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh cá nhân của chủ xe (gọi là biển số định danh). Nói một cách dễ hiểu, biển số định danh vẫn được cấp theo dạng giống như trước, chỉ khác nhau về cách quản lý. Trước đây xe nào thì biển số đó, giờ thì người nào biển số đó, biển số sẽ đi theo người.