Miễn phí xe vào sân bay 10-15 phút

Miễn phí xe vào sân bay 10-15 phút

(PLO)- Tổng Công ty Cảng hàng không VN (ACV) đã xây dựng và dự kiến áp dụng Kế hoạch miễn phí xe vào sân bay 10-15 phút, bắt đầu từ tháng 1-2020.