Thủ tục mua lại xe cũ của Nhà nước như thế nào?

Bạn đọc Thu Hằng (TP.HCM)

Luật sư Huỳnh Văn Nông, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Thông tư số 64/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA có quy định về đăng ký xe đã có thay đổi về việc thu hồi, nộp lại đăng ký và biển số của xe biển xanh, xe biển 80 nền trắng.

Cụ thể, Thông tư 64 quy định: Xe đăng ký biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen, nay có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe.

Thông tư 64 cũng bổ sung thêm trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe gồm các trường hợp sau: Xe đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen khi có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho xe.

Như vậy, khi thực hiện điều chuyển hoặc thực hiện một số giao dịch như bán, tặng, cho xe theo quy định nêu trên thì các biển số thuộc sở hữu của cơ quan nhà nước sẽ bị thu hồi. Chủ sở hữu mới sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định để được cấp biển số cho xe.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm