Thủ tướng chủ trì cuộc họp về cải cách tiền lương

Tại phiên họp, Thủ tướng đã ấn định thời gian bắt đầu thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2021. Thủ tướng nhấn mạnh thang, bảng lương của hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, đối tượng chính sách, người về hưu là rất quan trọng trong bối cảnh hệ thống chính trị đa dạng của nước ta.

Do đó, các thành viên ban chỉ đạo, các bộ, ngành tiếp tục thảo luận để có sự thống nhất, trong đó cần phân thành các nhóm đối tượng khác nhau để lắng nghe ý kiến từ thực tiễn. Tinh thần là phải đảm bảo lương mới cải thiện hơn so với lương cũ, tương đối công bằng và mối quan hệ giữa các đối tượng hưởng lương.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm