Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng nâng cao sức mạnh chiến

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu; coi việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ quân sự là nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện nay; phấn đấu luôn làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại trong huấn luyện và chiến đấu. Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan nêu cao phẩm chất cách mạng, nghiêm khắc chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quân đội.

Thủ tướng cũng mong muốn Bộ Quốc phòng có chính sách thúc đẩy phát triển nền công nghiệp quốc phòng, tiến tới sản xuất thành công các sản phẩm quốc phòng, quân sự công nghệ cao, hiện đại; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.