Toàn cảnh điểm chuẩn dự kiến 111 trường ĐH, CĐ trên cả nước

Điểm chuẩn dự kiến các trường ĐH Nam 

Điểm chuẩn dự kiến các trường ĐH phía Bắc Điểm 

Điểm chuẩn dự kiến các trường Cao đẳng phía Nam

Điểm chuẩn dự kiến các trường Cao đẳng phía Bắc