Gửi mẫu máu hai bệnh nhi mắc bệnh lạ ra nước ngoài

Gửi mẫu máu hai bệnh nhi mắc bệnh lạ ra nước ngoài

(PLO) - Sau khi trực tiếp khám và lấy mẫu máu, sinh thiết da để làm các xét nghiệm cũng như khai thác các yếu tố dịch tễ học và yếu tố di truyền gia đình, các bác sĩ khẳng định hai bệnh nhi mắc bệnh khô da sắc tố. Mẫu máu của hai bệnh nhi sẽ được ra nước ngoài để xác định gen bệnh.