TP.HCM: Hai người tự ứng cử được chọn ứng viên đại biểu Quốc hội

Hội nghị đã thống nhất lập danh sách gồm 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH để bàn giao Ủy ban Bầu cử TP và Hội đồng Bầu cử Quốc gia xem xét, đưa vào danh sách ứng viên chính thức.

Trong số này có hai người tự ứng cử là ông Lâm Thiếu Quân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong, ứng viên ngoài Đảng và bà Nguyễn Thị Hồng Chương, cử nhân sư phạm ngành ngữ văn, Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ Trường THPT Tân Túc, huyện Bình Chánh. Như vậy, trong 40 người nộp đơn tự ứng cử có 38 người bị loại, trong đó có ông Hoàng Hữu Phước và ông Đặng Thành Tâm, hai ĐBQH khóa XIII.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XIV của tỉnh Quảng Nam vừa kết thúc đã thống nhất lập danh sách chính thức 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH. Được biết tỉnh Quảng Nam có hai người tự ứng cử ĐBQH nhưng đều không có tên trong danh sách ứng cử sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba.