TP.HCM lấy ý kiến phụ huynh việc đeo khẩu trang trong trường

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh về việc đeo khẩu trang trong trường học nhằm phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

1.     Nội dung khảo sát

Phụ huynh học sinh trả lời câu hỏi:

“Theo ý kiến của cha mẹ học sinh, trẻ em/học sinh có đeo khẩu trang trong trường khi đi học trở lại hay không?”.

2.     Đối tượng khảo sát

Khảo sát phụ huynh học sinh tất cả cấp học.

3.     Hình thức thực hiện:

Các đơn vị nhập báo cáo tổng hợp sau khi đã lấy ý kiến từng phụ huynh học sinh. Báo cáo các đơn vị trường học gửi về Phòng GD&ĐT trước bằng email, sau đó gửi bằng văn bản giấy có ký thế, đóng dấu.

Các đơn vị phải nắm danh sách phụ huynh nào đã thực hiện khảo sát và chưa thực hiện khảo sát.

4.     Thời gian thực hiện

Từ 15 giờ ngày 4-3-2020 đến 15 giờ ngày 5-3-2020.

Trước đó, trưa 29-2, UBND TP.HCM đã có văn bản quyết định về thời gian đi học trở lại của học sinh trên địa bàn TP. Cụ thể:

- Học sinh từ mầm non và phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) từ lớp 1 đến lớp 11, học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm học thêm, kỹ năng sống... sẽ nghỉ học đến hết ngày 15-3.

- Riêng học sinh lớp 12 (cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ đến hết ngày 8-3.

- Học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ học đến hết tháng 3.