TP.HCM sẽ thi tuyển chức danh giám đốc sở

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình UBND TP về phê duyệt Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại TP.

Theo dự thảo đề án này, TP.HCM sẽ thi tuyển vào các chức danh như giám đốc, phó giám đốc các sở và tương đương; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ngành của TP; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND quận, huyện; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành, quận, huyện.

Đối tượng dự tuyển là công chức, viên chức do cấp ủy và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý giới thiệu người trong quy hoạch của cơ quan, đơn vị mình tham gia dự tuyển.

Công chức, viên chức thuộc các cơ quan khác của TP có trình độ chuyên môn phù hợp với chức danh tuyển chọn; có quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn; đáp ứng các tiêu chuẩn của vị trí đăng ký dự tuyển; có đơn tự nguyện đăng ký tham gia dự tuyển; được cấp ủy, cơ quan, đơn vị nơi công chức, viên chức đang công tác nhận xét, đánh giá có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển và được người đứng đầu cơ quan giới thiệu tham gia dự tuyển.

TP.HCM sẽ thi tuyển chức danh giám đốc sở ảnh 1

Việc thi tuyển cạnh tranh các chức danh lãnh đạo sẽ thu hút được người có năng lực, xóa tư duy "sống lâu lên lão làng"...

Điều kiện và tiêu chuẩn để tham gia thi tuyển là công dân nước Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, có trình độ đại học trở lên, có đủ sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức kỷ luật cao, không trong thời gian bị truy cứu hình sự…

Đối với các vị trí quản lý lãnh đạo, chuyên ngành đặc thù như ngành báo chí, an ninh, đối ngoại… ngoài những tiêu chí chung, quy trình tuyển chọn phải đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định.

Trong quy trình tổ chức thi tuyển, đáng chú ý người tham gia thi phải xây dựng “chương trình hành động xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị”. Chương trình hành động này phải thể hiện được các nội dung như đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động trong ba năm liên tục; đề ra được mục tiêu cụ thể phát triển cơ quan, đơn vị trong thời gian giữ chức vụ cấp trưởng, phó theo quy định; đề ra được các giải pháp, đề xuất để thực hiện các mục tiêu trên; đưa ra được một số tình huống cụ thể trong giải quyết công việc với cương vị là cấp trưởng, cấp phó đơn vị tuyển chọn, đồng thời xây dựng được phương án tốt nhất giải quyết tình huống đó.

Nội dung thi gồm hai phần, thi viết và thuyết trình. Kết quả thi tuyển và bổ nhiệm lãnh đạo sẽ được công bố sau 10 ngày kể từ ngày thi. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm, người trúng tuyển phải đến nhận công tác.

Nếu được thông qua, TP.HCM sẽ tổ chức thi tuyển vào đầu tháng 1-2017 đến tháng 12-2017.

Theo lý giải của Sở Nội vụ, hiện nay việc bố trí, tạo môi trường làm việc, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác được tiến hành thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn phổ biến tình trạng “sắp hàng, sống lâu lên lão làng”, tình trạng trì trệ, sức ỳ trong công tác lãnh đạo của một số công chức, viên chức quản lý. Trong khi đó một lực lượng lớn công chức, viên chức trẻ hội đủ các điều kiện để có thể đảm nhận được các cương vị lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị lại thiếu cơ hội để phát triển, dẫn đến tình trạng hụt hẫng, mất hứng thú trong công việc.

Trước đây, vào cuối tháng 1-2014, UBND TP đã ban hành Quyết định số 447 về phê duyệt đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.

Một số sở, ngành, quận, huyện đã tổ chức thi tuyển thành công, trong đó có Sở Tư pháp. Cuối tháng 4-2015, Sở Tư pháp TP.HCM đã tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng trực thuộc Sở Tư pháp đối với hai chức danh phó chánh văn phòng và phó trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật.

Tuy nhiên, thực hiện kết luận của Ban Bí thư về việc dừng triển khai thực hiện đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, ngày 29-6-2015, UBND TP đã có Công văn số 3584 chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại TP.

Nay thực hiện chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM, Sở Nội vụ đã trình UBND TP đề án trên.