Chính phủ Việt Nam làm gì để không bị kiện?

Chính phủ Việt Nam làm gì để không bị kiện?

(PLO)- Đó là những vấn đề được nêu ra tại hội thảo phòng ngừa và giảm thiểu khiếu nại, tranh chấp đầu tư quốc tế diễn ra vào ngày 22-6 do Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức.