Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Đồng Nai

Ngày 1-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Bí thư đã đến tỉnh Đồng Nai kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn công tác của Ban Bí thư làm việc với tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH. 

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai trong việc phổ biến, quán triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 trên nhiều mặt.

Các ban chức năng chủ động, tích cực chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh một cách bài bản, chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, khiếu nại kéo dài, tăng niềm tin của đảng viên đối với tổ chức Đảng.

"Đối với công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, Tỉnh ủy Đồng Nai xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động, các công trình trọng điểm trong phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn tới. Tỉnh ủy Đồng Nai tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, coi trọng xây dựng chính quyền trong sạch, hiệu lực, hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải là người đại diện cho tiếng nói của các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ" - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói.

Đối với công tác nhân sự, ông lưu ý Đồng Nai cần thực hiện đúng quy trình, đúng quy định, chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Để hóa đơn không gây rủi ro, phiền toái cho doanh nghiệp

Để hóa đơn không gây rủi ro, phiền toái cho doanh nghiệp

(PLO)- Hóa đơn, chứng từ nhằm minh bạch trong hoạt động thương mại nhưng cũng cần phải tính đến đặc thù của từng hoạt động để đưa ra những giải pháp giúp quá trình thực thi ít tốn kém nhất, ít phiền hà nhất, cho cả nhà nước và DN, người dân.