Trường ĐH Điện lực tuyển sinh dưới điểm chuẩn, sai đối tượng

Hồ sơ tài liệu thu thập được cùng kết quả kiểm tra, rà soát ngẫu nhiên cho thấy trường đã có một số thiếu sót, sai phạm trong quá trình tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý cấp phát văn bằng trình độ ĐH đối với các khóa tuyển sinh năm 2013, 2014.

Kết quả làm việc của Thanh tra Bộ cho thấy năm 2013 Trường ĐH Điện lực đã tuyển sinh số sinh viên chính quy vượt chỉ tiêu được Bộ GD&ĐT thông báo là 43,4%; năm 2014 vượt chỉ tiêu là 12,2%.

Trường cũng vi phạm quy định tiếp nhận sinh viên chuyển trường năm thứ nhất, sinh viên chuyển trường không cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học. Tuyển sinh ĐH chính quy năm 2014 đặt lớp tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hồng Lam là vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Giáo dục ĐH.

Trách nhiệm để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong công tác tuyển sinh năm 2013, 2014 thuộc về hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng tuyển sinh, các thành viên thuộc hội đồng tuyển sinh năm 2013, 2014; trưởng Phòng đào tạo và phó trưởng Phòng đào tạo phụ trách mảng tuyển sinh năm 2013, 2014 và là người tham mưu việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường.

Thanh tra Bộ cũng xác định trước học kỳ hai năm học 2017-2018, trường không chấm thi tập trung, cán bộ chấm thi nhận túi bài đã rọc phách từ giáo vụ khoa, bộ môn và đưa về chấm. Từ học kỳ hai năm học 2017-2018 trường tổ chức chấm chung do Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng chủ trì nhưng công tác quản lý thiếu chặt chẽ, còn để xảy ra hiện tượng sửa điểm bài thi, người không có nhiệm vụ và sinh viên vào được phòng chấm thi. Có nhiều bài thi được nâng điểm hoặc sửa điểm, đánh dấu bài...

Từ những thiếu sót, sai phạm trên, chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường ĐH Điện lực có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, sai phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Cụ thể, trường phải rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định của trường: Quy định về đào tạo; về ra đề, coi chấm thi; quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ… theo đúng quy định hiện hành của Bộ.

Trường cần rà soát toàn bộ điểm đầu vào của sinh viên ĐH chính quy năm 2013 và 2014 ở tất cả ngành đào tạo của trường, lập danh sách sinh viên có điểm trúng tuyển dưới điểm chuẩn theo thông báo của trường, danh sách sinh viên đào tạo theo nhu cầu xã hội của từng địa phương, danh sách sinh viên chuyển trường được trường tiếp nhận không đúng quy định; đánh giá tình trạng hiện tại (còn học, đã tốt nghiệp) của sinh viên trong các danh sách trên, đề xuất phương án xử lý. Đối với trường hợp không đúng quy chế thì buộc thôi học, thu hồi văn bằng theo quy định và gửi về Vụ Giáo dục ĐH và Thanh tra Bộ trước ngày 30-11-2019...