Trường ngoài công lập sẽ được hỗ trợ ngân sách

Các đại biểu đều cho rằng ngân sách Nhà nước hiện chỉ cấp cho các trường công lập, còn các trường ngoài công lập phải tự xoay sở. GS-TSKH Đào Trọng Thi nói: “Trong Nghị quyết Trung ương 8 có một câu quan trọng là tạo ra cơ chế để đảm bảo sự công bằng trong sự hỗ trợ ngân sách Nhà nước cho các trường ĐH, CĐ công lập cũng như ngoài công lập. Chủ trương hiện nay là như vậy, không còn việc Nhà nước bao cấp cho các trường công lập, còn các trường ngoài công lập thì bỏ rơi”.

Theo GS-TSKH Đào Trọng Thi, trong Luật Giáo dục ĐH đã phân biệt các trường ngoài công lập có hai loại: không vì lợi nhuận và vì lợi nhuận. Những trường phát triển không vì lợi nhuận sẽ được Nhà nước hỗ trợ giống các trường công lập, bằng cách giao nhiệm vụ, đặt hàng và sau đó các trường này thực hiện theo định mức quy định chung. GS-TSKH Đào Trọng Thi cũng cho biết: “Ngân sách Nhà nước sẽ không đầu tư dàn trải mà tập trung ưu tiên các cấp tiểu học, THCS, rồi đến mẫu giáo năm tuổi, sau đó đến THPT. Còn các trường ĐH, CĐ được xác định sẽ không đầu tư nhiều mà đẩy mạnh công tác xã hội hóa (hiện nay Nhà nước hỗ trợ 60%-70%), người học sẽ đóng góp nhiều hơn.

Q.DŨNG