Từ 2022, muốn có lương hưu cao nhất phải đóng BHXH bao nhiêu năm?

 Video: Từ 2022, muốn có lương hưu cao nhất phải đóng BHXH bao nhiêu năm?

Theo tôi được biết, mức hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được tính dựa trên số năm mà người đó đóng BHXH.

Cho tôi hỏi, từ năm 2022, người lao động cả nam và nữ muốn nhận mức lương hưu cao nhất thì cần đóng BHXH bao nhiêu năm?

Bạn đọc Thúy Hạnh, TP.HCM

Bảo hiểm Xã hội TP.HCM trả lời: Theo Điều 56 và Điều 74 Luật BHXH thì bắt đầu từ năm 2022, số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu của lao động nam sẽ có sự thay đổi. Cụ thể như sau:

Với lao động nam, để hưởng mức lương hưu tối thiểu 45% thì cần đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội, tăng thêm một năm so với quy định hiện hành là 19 năm.

Sau đó, cứ mỗi năm đóng BHXH thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2%, và mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, từ năm 2022, muốn hưởng lương hưu tối đa là 75% thì lao động nam cần đóng đủ từ 35 năm, tăng thêm một năm so với 2021.

Với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Tương tự với lao động nam, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì mức lương hưu của lao động nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Để được hưởng mức lương hưu tối đa 75%, lao động nữ cần đóng đủ 30 năm tham gia BHXH.

Như vậy, từ năm 2022 đối với lao động nam cần đóng BHXH đủ 35 năm và lao động nữ cần đóng đủ 30 năm để nhận được lương hưu tối đa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm