Tuyển ứng viên cho chương trình Học giả Fulbright năm 2021

Chương trình dành cho giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc tại các khối tư nhân, viện nghiên cứu hoặc các tổ chức phi chính phủ tại VN.

Ứng viên được chọn sẽ nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn về những vấn đề quan trọng hàng đầu trong quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN, cũng như hữu ích với các nước thành viên ASEAN.

Để biết thêm chi tiết về điều kiện dự tuyển, chi tiết tài trợ và quy trình nộp hồ sơ, vui lòng truy cập trang web https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/us-asean-fulbright-visiting-scholar/.

Hoặc liên hệ trợ lý chương trình, số điện thoại (024) 3850-5000 (máy lẻ 6225), hoặc email VNFulbright@state.gov. Hạn nộp hồ sơ là 17 giờ ngày 10-1-2021.