Từ khóa:

#vang bóng
Tìm thấy 2 kết quả
Xà bông Cô Ba đánh bay hàng ngoại

Xà bông Cô Ba đánh bay hàng ngoại

(PL)- Ngày nay, nhìn hộp xà bông Cô Ba trơ trọi trong vài siêu thị giữa bối cảnh thị trường chất tẩy rửa bị doanh nghiệp nước ngoài thôn tính gần hết, người ta không khỏi đau lòng tiếc cho một thương hiệu nội hóa đã từng đánh bật hết hàng ngoại.