‘Vành đai xanh’ chống dịch: Góc nhìn từ chuyên gia kỹ thuật

‘Vành đai xanh’ chống dịch: Góc nhìn từ chuyên gia kỹ thuật

(PLO)- Vành đai xanh chỉ được thiết lập khi các tỉnh, thành có sự trao đổi, phối hợp một cách ăn ý nhất về chính sách dựa trên nhiều khuyến nghị, trong đó có các gợi ý từ việc phân vùng nguy cơ theo hệ thống thông tin địa lý cùng sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.