Việt Nam chuẩn bị cho vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng xác định cuộc họp lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc khởi động các hoạt động của Tiểu ban Nội dung, cũng là bước chuẩn bị các công việc của tiểu ban báo cáo lên phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2020 (dự kiến diễn ra trong tháng 3-2019).

Một số phương án cụ thể đã được cân nhắc, trao đổi và sẽ tiếp tục được các thành viên tiểu ban đóng góp, hoàn thiện. Các chuyên gia cố vấn, với kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về ASEAN, APEC và các vấn đề đa phương, đã tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu, xác đáng cho quá trình xây dựng chủ đề và các định hướng ưu tiên cho năm 2020.

Cuộc họp cũng cho ý kiến về tiêu chí để xây dựng logo, bộ nhận diện hình ảnh cho năm 2020 khi VN làm chủ tịch ASEAN, từ góc độ các yêu cầu về nội dung sẽ phối hợp với Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa của Ủy ban Quốc gia sớm triển khai xây dựng.