3 công an phê ma túy trong phòng karaoke

3 công an phê ma túy trong phòng karaoke

(PL)- Một trong ba công an được tòa miễn hình phạt về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng VKS đã kháng nghị bản án này.