Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019
(PLO)-Sáng 14-7, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm môn và bài thi THPT quốc gia 2019. Từ 0 giờ hôm nay, nhiều tỉnh, thành cũng đã mở trang tra cứu điểm thi phục vụ thí sinh.

Dưới đây là phổ điểm các môn truyền thống.

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 1
 

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 2
 

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 3
 

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 4
 

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 5
 

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 6
 

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 7
 

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 8
 

Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2019 - ảnh 9
 

M.HIỀN-H.PHƯỢNG