17 tuổi, không được làm chứng trong di chúc

Vậy tôi có ký tên làm chứng trong di chúc này được không (năm nay tôi 17 tuổi)?

Trần Thị Tuyết Lan (tuyetlan_cuchi2010@...)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ theo Điều 656 Bộ luật Dân sự 2005, trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Ngoài ra, tại Điều 654 bộ luật trên quy định mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây: Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; người chưa đủ 18 tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

Như vậy, bạn chưa đủ 18 tuổi nên không được làm người làm chứng trong di chúc của bà ngoại bạn. Theo quy định trên thì chỉ cần hai người ông Bảy, bà Chín làm chứng là đủ nên bạn không phải ký tên làm chứng trong di chúc này.

KIM PHỤNG ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm