Từ khóa:

#TP HCM
Tìm thấy 3549 kết quả
Vinh quang ngày Độc lập tại Sài Gòn

Vinh quang ngày Độc lập tại Sài GònLongform

(PLO)-  Ngày 2-9-1945 tại Sài Gòn, cũng là ngày Chủ nhật, Ủy ban Hành chánh lâm thời Nam Bộ tổ chức ngày Độc lập tại đường Cộng Hòa (đường Norodom cũ, nay là đường Lê Duẩn).