25 nhân sự ngành công an, quân đội được bổ nhiệm gần đây

(PLO)- Từ tháng 6 đến nay đã có 25 nhân sự ngành công an, quân đội được bổ nhiệm.
25 nhân sự ngành công an, quân đội được bổ nhiệm gần đây ảnh 1