Chênh lệch 4 triệu USD bồi thường dự án Tham Lương

Chênh lệch 4 triệu USD bồi thường dự án Tham Lương

 
(PLO)- Theo UBND TP.HCM, sự chênh lệch 4 triệu USD do đơn vị tư vấn thực hiện theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về chi phí bồi thường dự án Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là không có căn cứ pháp lý.