5 hành vi bị nghiêm cấm để đảm bảo an ninh mạng của viện kiểm sát

VKSND Tối cao vừa ra quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của VKSND.

Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung bảo đảm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong hệ thống VKSND. Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29-7-2021.

5 hành vi bị nghiêm cấm để đảm bảo an ninh mạng của viện kiểm sát ảnh 1
Ảnh minh họa. Ảnh: HTD

Quy chế này áp dụng với VKSND Tối cao, VKSND cấp dưới; công chức, viên chức, người lao động trong VKSND.

Quy chế cũng áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, vận hành, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho VKSND; tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống mạng của viện kiểm sát.

Viện trưởng viện kiểm sát quân sự trung ương quy định cụ thể việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự.

Theo quy chế vừa ban hành, ngoài các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật An ninh mạng và các văn bản pháp luật khác, các hành vi sau đây bị nghiêm cấm:

Một là nghiêm cấm soạn thảo, lưu trữ, sao chụp thông tin bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác có tính năng lưu trữ thông tin có kết nối internet; kết nối vật lý hệ thống mạng nội bộ chứa thông tin bí mật nhà nước với mạng internet và ngược lại.

Hai là nghiêm cấm chuyển đổi mục đích sử dụng từ máy tính dùng để soạn thảo, lưu trữ thông tin mật có nội dung bí mật nhà nước sang máy tính có kết nối internet và ngược lại mà chưa có giải pháp hủy dữ liệu triệt để.

Ba là nghiêm cấm sử dụng thiết bị nhớ ngoài USB, ổ cứng di động và các thiết bị, phương tiện điện tử có khả năng lưu trữ dữ liệu khác để sao chép dữ liệu giữa các máy tính soạn thảo nội dung bí mật nhà nước với máy tính hoặc thiết bị, phương tiện điện tử có kết nối internet.

Bốn là tự ý đấu nối thiết bị cấp phát địa chỉ mạng và thiết bị khác vào mạng nội bộ mà không được sự đồng ý của đơn vị chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin mạng.

Năm là sử dụng hệ thống mạng của VKSND để thực hiện hành vị bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của cơ quan, cá nhân.

Các đơn vị, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu tấn công hoặc sự cố an toàn, an ninh thông tin mạng cần nhanh chóng báo cho đơn vị chuyên trách để khắc phục, xử lý kịp thời.

Đơn vị, cá nhân vi phạm quy chế và các quy định bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc các hình thức xử lý khác theo quy định pháp luật.

Đơn vị, cá nhân vi phạm gây thiệt hại đến tài sản, thiết bị, thông tin, dữ liệu thì chịu trách nhiệm bồi thường theo pháp luật hiện hành. 

Truy tố lại tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không

Truy tố lại tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không

(PLO)- Cơ quan điều tra Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) xác định căn hộ là tài sản của Nguyễn Trần Hoàng Phong - tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không - và đã ra lệnh kê biên để đảm bảo việc bồi thường cho các bị hại.