5 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 24-6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với năm ứng cử viên.

ong-nguyen-thanh-phong

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, đọc tờ trình giới thiệu năm Phó Chủ tịch UBND TP. Ảnh: TTBC

Theo đó, năm ứng cử viên Phó Chủ tịch UBND TP khoá X là: ông Lê Hoà Bình, ông Ngô Minh Châu, ông Dương Anh Đức, ông Võ Văn Hoan và bà Phan Thị Thắng.

Kết quả bầu cử ngay sau đó, năm ứng cử viên đều tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

bau-lanh-dao-tphcm

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ bỏ phiếu bầu tại kỳ họp. Ảnh: TTBC

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM đã bầu 18 Uỷ viên UBND TP khoá X là giám đốc các sở, ngành của TP.HCM. Gồm:

1. Ông Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM.

2. Ông Nguyễn Văn Nam – Tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM.

3. Ông Đặng Minh Đạt, Chánh Thanh tra TP.HCM.

4. Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ.

5. Bà Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính.

6. Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc.

8. Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ.

9. Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

10. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

11. Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao.

12. Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng.

13. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương.

14. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch.

15. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

16. Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

17. Ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp.

18. Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân Tộc TP.

Trước đó, trong kỳ họp, ông Nguyễn Thành Phong cũng đã tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM.

Như vậy bộ máy tổ chức của UBND TP.HCM đã được kiện toàn với 24 thành viên gồm Chủ tịch, năm Phó Chủ tịch và 18 Uỷ viên.