86 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách

Sáng ngày 11-3, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị cử tri lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì hội nghị.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, đây là hội nghị rất quan trọng, trách nhiệm của mỗi đại biểu là đóng góp cho danh sách các đại biểu thuộc cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng khẳng định vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của các đại biểu Quốc hội chuyên trách trong hoạt động của Quốc hội.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho hay: Điểm mới đáng chú ý trong nhiệm kỳ 2021-2026 là số lượng đại biểu chuyên trách tăng lên 40% tổng số đại biểu Quốc hội. Trong số 200 đại biểu Quốc hội chuyên trách thì có 133 đại biểu tại Trung ương và 67 đại biểu tại địa phương.

Đảng đoàn, Ủy ban Thường vụ, các cơ quan văn phòng Quốc hội đã giới thiệu 86 người, nếu họ trúng cử sẽ là ĐBQH chuyên trách. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, với 133 đại biểu tại Trung ương, vừa qua Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Văn phòng Quốc hội đã giới thiệu danh sách 86 người được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự cho ý kiến vào danh sách này vì khâu chuẩn bị các bước rất quan trọng, cần được tiến hành thận trọng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh nêu rõ Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV và Tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Hướng dẫn 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu đã nghe, nghiên cứu danh sách giới thiệu 86 người ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV ở Trung ương.

 Qua thảo luận, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí với danh sách này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm