ASEAN nhất trí kế hoạch phục hồi tổng thể sau dịch COVID-19

Tại hội nghị, các bộ trưởng cùng đánh giá về tiến trình hợp tác ASEAN trong sáu tháng đầu năm. Ghi nhận những kết quả tích cực ASEAN đạt được từ đầu năm dù phải chiến đấu với dịch bệnh COVID-19. Các bộ trưởng khẳng định quyết tâm duy trì hợp tác, nỗ lực đạt được các mục tiêu đã đề ra trên tinh thần “gắn kết và chủ động thích ứng”.

Chủ tịch Hội đồng điều phối ASEAN, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các nước ASEAN thông qua tài liệu tham chiếu (TOR) về thành lập Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, nhất trí về chủ trương xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi của ASEAN.

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

Thủ tướng phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão

(PLO)- Lễ phát động Tết trồng cây là hoạt động cấp quốc gia mở đầu trong cả nước nhằm thực hiện chương trình "Vì một Việt Nam xanh" trong năm 2023 với mục tiêu trồng mới 22,5 triệu cây xanh.