Audio: Giả cảnh sát để lừa lấy iPhone đắt tiền
(PL)- Nhóm nghi can khai đã giả mạo để thực hiện hàng chục vụ lừa.

Audio: Giả cảnh sát để lừa lấy iPhone đắt tiền - ảnh 1