Audio: Hà Nội sẽ chìm trong nước biển nếu…
(PL)- Khi nhiệt độ Trái đất tăng 2°C, mực nước biển sẽ gây ngập diện tích có 280 triệu người sinh sống hiện nay.

Audio: Hà Nội sẽ chìm trong nước biển nếu… - ảnh 1

TRẦN LÂM - THANH TRANG