Nhớ Sài Gòn… khi ở Sài Gòn

Nhớ Sài Gòn… khi ở Sài Gòn

(PL)- Một nỗi nhớ da diết đến độ khi đặt tựa bìa sách nhà văn Minh Hương phải hai lần dùng ba từ Nhớ Sài Gòn đậm nét (NXB TP.HCM, 1994).
Nâng cấp đường gây hỏng đường ống nước

Nâng cấp đường gây hỏng đường ống nước

(PLO)- Nội dung trên được đại diện Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An cho biết tại buổi khảo sát về việc triển khai, thực hiện chỉ tiêu 100% các hộ dân TP được sử dụng nước sạch theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11-12-2015 của HĐND TP khóa VIII trên địa bàn huyện Hóc Môn ngày 14-4 vừa qua.