Con gái của tôi sinh năm 2010 và chưa được cấp số định danh. Tôi có nghe thông tin sẽ quản lý cư trú và lý lịch của công dân qua số định danh. Xin hỏi, tôi cần làm thủ tục gì để con tôi được cấp số định danh?

Bạn đọc Nguyễn Văn Tài (Củ chi, TP.HCM)

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Số định danh các nhân là dãy số gồm 12, thể hiện các thông tin về lai lịch của một công dân. Số định danh cá nhân cũng chính là số căn cước công dân.

Theo Điều 14, 15 tại Nghị định 137/2015 và Điều 16 Luật Hộ tịch 2014, công dân được cấp số định danh trong hai thời điểm sau:

Trường hợp 1: Khi cá nhân đăng ký khai sinh, người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch

Khi nhận đủ giấy tờ nêu trên, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào sổ hộ tịch và cấp số định danh cá nhân cho công dân.

Trường hợp 2: Khi công dân được cấp thẻ căn cước công dân. Công dân đã đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân khi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, cơ quan quản lý căn cước công dân có trách nhiệm cấp số định danh cho công dân.

Công dân từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân.

Trường hợp con của anh Tài chưa được cấp số định danh, khi cháu đủ 14 tuổi và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân thì sẽ được cấp số định danh.