Ban hành quy định mới về quản lý sử dụng internet

Theo đó, nguyên tắc sử dụng tên miền “.vn” được quy định như sau: không được cấp tên miền dưới tên miền của mình cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Trang thông tin điện tử tổng hợp và  trang mạng xã hội phải sử dụng ít nhất một tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở VN đối với trang thông tin điện tử chính thức của mình.

Tên miền “.vn” không được phép chuyển đổi nhà đăng ký trong vòng 60 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký mới; trong vòng 30 ngày trước khi tên miền hết hạn sử dụng hoặc khi tên miền đang trong quá trình xử lý vi phạm, đang bị tạm ngừng hoặc đang có tranh chấp.

Việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền “.vn” chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận thống nhất của tất cả các bên tham gia quá trình chuyển đổi, bao gồm: Chủ thể đăng ký tên miền, nhà đăng ký đang quản lý tên miền và nhà đăng ký mà chủ thể có nhu cầu chuyển tên miền đến.

Trường hợp nhà đăng ký tên miền “.vn” không còn khả năng quản lý tên miền của mình, số tên miền đó sẽ được chuyển sang quản lý tại 1 nhà đăng ký tên miền “.vn” khác theo thỏa thuận giữa 2 nhà đăng ký sau khi được Trung tâm Internet Việt Nam chấp thuận bằng văn bản hoặc theo yêu cầu.

Ảnh minh họa 

Cũng theo Thông tư này, 5 ngày sau thời hạn phải nộp phí duy trì tên miền “.vn” theo quy định, nếu chủ thể đăng ký tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì, tên miền sẽ bị tự động tạm ngừng hoạt động trên hệ thống. Để được tiếp tục sử dụng tên miền đã đăng ký, trong thời gian 30 ngày kể từ thời điểm tạm ngừng hoạt động tên miền, chủ thể đăng ký phải nộp phí duy trì tên miền theo quy định.

Thông tư 19/2014/TT-BTTTT cũng quy định chi tiết điều kiện ký hợp đồng Nhà đăng ký tên miền “.vn”…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều