Báo chí công an phải lan tỏa nhanh thông tin chính thống

Đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả các sự kiện quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, góp phần đẩy lùi nhiều thông tin tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái...”. Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng BCĐ 35 Trung ương, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngày 17-2 như trên.

Theo BCĐ 35, trong năm 2019, ban đã triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nắm tình hình và tổ chức ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự.

Báo chí công an phải lan tỏa nhanh thông tin chính thống ảnh 1
Các đại biểu thảo luận bên lề hội nghị. Ảnh: bocongan.gov.vn

Ban cũng đã tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương đấu tranh với các hoạt động phát tán thông tin tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh việc cung cấp thông tin tích cực trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch…

Phát biểu chỉ đạo, ông Võ Văn Thưởng nhận định: Năm 2020 nước ta diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Để đảm bảo môi trường thông tin lành mạnh, BCĐ 35 cần tiếp tục bám sát vào các nghị quyết, kế hoạch của Ban bí thư, bộ phận thường trực BCĐ 35... tuyên truyền, lan tỏa nhanh những thông tin tích cực để định hướng dư luận. Các cơ quan báo chí Công an nhân dân làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, đảm bảo nguồn thông tin chính thống lan tỏa nhanh chóng, kịp thời…

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Trưởng BCĐ 35 Bộ Công an, nhấn mạnh sẽ triển khai hiệu quả chỉ đạo của trưởng BCĐ 35 Trung ương. Đồng thời, khẳng định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, góp phần phục vụ bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp... Do đó cần tiếp tục kiện toàn BCĐ 35 từ bộ đến công an các đơn vị, địa phương, bổ sung các thành viên và quy chế làm việc, nâng cao tính chủ động, quyết liệt của các thành viên BCĐ.