Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên số lượng doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh bất động sản giải thể nằm trong top đầu với 620 doanh nghiệp.
Lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đứng thứ hai về số lượng doanh nghiệp giải thể với 589 doanh nghiệp. Dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng, các dịch vụ hỗ trợ khác có 566 doanh nghiệp giải thể. Tương tự, vận tải, kho bãi có 431 doanh nghiệp, giáo dục và đào tạo có 396 doanh nghiệp. Lĩnh vực thông tin truyền thông có 379 doanh nghiệp.

Hơn 600 doanh nghiệp bất động sản 'ra đi' vì dịch COVID-19 - ảnh 1
Nhiều doanh nghiệp bất động sản giải thể vì thị trường gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là gần 34.300 doanh nghiệp, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2019.
Ngoài ra, trong 8 tháng qua, số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ thủ tục giải thể là 24.400 doanh nghiệp và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 10.400 doanh nghiệp.