Bất ngờ 5 tiểu sư phụ giành được 100 triệu đồng

Trong tập 8 của chương trình Thách thức danh hài mùa 5, năm tiểu sư phụ đã nhanh gọn ẵm lấy 100 triệu đồng từ giám khảo Trấn Thành và Trường Giang.